Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy obliczając ilość m3 wód opadowych na kwartał odprowadzanych do wód, należy wliczać także wody z powierzchni dachowych?

Jednostkowe stawki opłaty zmiennej dotyczą "terenów uszczelnionych".

Czy teren uszczelniony to także dachy budynków, czy terenem uszczelnionym będzie np. parking utwardzony tylko tłuczniem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?