Czy obliczając dochód rodziny, od dochodu osiągniętego za granicą, gdzie składki były odprowadzone w Polsce należy odjąć składki zdrowotne i społeczne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 25 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Został złożony wniosek o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2021/2022.

Z dokumentacji wynika, że osoba wchodząca w skład rodziny w roku bazowym, tj. w roku 2020 osiągała dochody z zagranicy. Dochód ten jest wykazany na PIT-11 jako dochód z należności ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego itd. jako dochód zwolniony od podatku (poz. 32 PIT-11). Zostały z tego tytułu odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wykazane na PIT-11 (poz. 69 i 72). Składka na ubezpieczenie zdrowotne z tego tytułu została odprowadzona do ZUS. Z weryfikacji danych o dochodach w systemie informatycznym Ministerstwa Finansów dochód ten wykazany jest jako dochód osiągnięty z zagranicy.

Czy obliczając dochód rodziny, od dochodu osiągniętego za granicą, gdzie składki były odprowadzone w Polsce należy odjąć składki zdrowotne i społeczne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX