Czy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych obojętnych należy traktować jako instalację?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2020 r.

PYTANIE

Czy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych obojętnych należy traktować jako instalację?

W jakim procesie unieszkodliwiania wskazanym w załączniku nr 2 do ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797) – dalej u.o. zawrzeć proces unieszkodliwiania odpadów wydobywczych poprzez ich zwałowanie?

W jakim procesie odzysku z załącznika nr 1 do u.o. zawrzeć odzysk - pozyskiwanie odpadów wydobywczych z OUOW w celu ich przeróbki i sprzedaży jako kruszywo?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX