Czy obiekt spełnia wymogi ganku, czy stanowi obudowę schodów, a tym samym budowę klatki schodowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 12 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor złożył zgłoszenie budowy ganku do 35 m2 przy istniejącym budynku mieszkalnym. Przed wejściem do budynku (w miejscu planowanego ganku) istnieją schody prowadzące na półpiętro (8 stopni) do głównego wejścia do budynku i poniżej do piwniczki (3 stopnie). Wejście do zaprojektowanego ganku z poziomu gruntu.

Czy tak zaprojektowany obiekt spełnia wymogi ganku, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) – dalej pr. bud., czy w istocie stanowi obudowę schodów, a tym samym budowę klatki schodowej?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access