Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 16 sierpnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z § 3 pkt 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4.08.2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarczych - dalej r.b.h.p.z.g. – w każdym pomieszczeniu przeznaczonym do utrzymywania zwierząt powinien być zapewniony dostęp do umywalki. W wyżej wspomnianym paragrafie pojawia się słowo pomieszczenie, nie zaś budynek czy obiekt inwentarski.

Czy w związku z tym obiekt inwentarski, jakim jest chlewnia, posiadający kilkanaście pomieszczeń, powinien posiadać w każdym z tych pomieszczeń dostęp do umywalki?

Kolejną kwestią, wymagającą interpretacji, jest § 15 pkt 3 r.b.h.p.z.g. Dotyczy on zapewnienia osobom wykonującym prace przy obsłudze zwierząt wydzielonego pomieszczenia do spożywania posiłków, z możliwością umycia rąk i twarzy. Ustawodawca nie wspomina jednak, czy wydzielone miejsce, o którym mowa w rozporządzeniu, musi znajdować się w budynku inwentarskim.

Czy w związku z tym pomieszczenie to może to być pomieszczeniem znajdującym się w budynku mieszkalnym, znajdującym się na terenie gospodarstwa, pod warunkiem, że obsługującym zwierzęta jest właściciel hodowli, a nie osoby zatrudniane z zewnątrz?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?