Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Majewski Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 3 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Obiekt budowlany został oddany do użytku w latach 80-tych ubiegłego wieku z przeznaczeniem na cele biurowe i jako taki jest użytkowany do chwili obecnej. Obecny najemca kończy jednak w najbliższym czasie działalność gospodarczą i wypowiedział nam jako właścicielowi umowę najmu. Chcemy obiekt wynająć komuś innemu, bez zmiany funkcji użytkowej, jednak zainteresowany twierdzi, iż obiekt musi spełniać wszystkie wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz.U. z 2003 r. poz. 1650) - np. szerokości klatek schodowych, szerokości korytarzy, dojść, przejść, wentylacji grawitacyjnej, itp. w całym zakresie, bez żadnych odstępstw, ponieważ w przeciwnym wypadku nie może być użytkowany na te cele.

Czy jest to możliwe w świetle obowiązujących przepisów, aby dalsze użytkowanie obiektu uzależniać od dostosowania go do wymogów prawnych, które weszły w życie długo po pierwotnym oddaniu do użytkowania i które nie są realne do zrealizowania bez przebudowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?