Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 26 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor chciałby wybudować na działce objętej mpzp obiekt biurowo-magazynowy z częścią handlowo-usługową. W mpzp działka ma symbol MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, gdzie "obowiązujące lub wiodące funkcje i obiekty oraz formy użytkowania i zagospodarowania terenu to: - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza lub szeregowa - usługi wbudowane lub zespolone z budynkiem mieszkalnym lub jako obiekty wolnostojące (hotele, pensjonaty, biura itp.) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu: - lokalizacja warsztatów związanych z naprawami samochodów, stolarskich, ślusarskich, usług rzemieślniczych, itp."

Czy planowana funkcja budynku będzie zgodna z zapisami mpzp?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?