Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 14 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dotyczy art. 230 ust. 1 ustawy z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

Czy obecnie w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, która działała w momencie wejścia w życie wymienionej ustawy, tj. w dniu 1 stycznia 2012 r. można umieścić więcej niż 14 dzieci bez zezwolenia wojewody i bez uwzględnienia warunku, o którym mowa w art. 95 ust. 3a i art. 230 ust. 2 ustawy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?