Czy obecnie obowiązujące przepisy wymagają wydawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Czub-Kiełczewska Sylwia
Odpowiedzi udzielono: 25 czerwca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy obecnie obowiązujące przepisy wymagają wydawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych? Obowiązek nadawania upoważnień wynikał z art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, który jednoznacznie stwierdzał, że: "Do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych".

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access