Czy obecnie dopuszczalne jest udzielanie zamówień związanych z zapobieganiem epidemii COVID-19 bez stosowania przepisów o zamówieniach publicznych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowakowski Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 5 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Artykuł 6 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) - czy on dalej obowiązuje jeżeli nie, to na jakiej podstawie zamawiający może dokonywać zakupów związanych z ochroną osobista pracowników bez stosowania ustawy PZP?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX