Czy obcokrajowiec, który ma zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Polski, może być traktowany jako rezydent, jeżeli oświadczy, że będzie się ubiegał o zezwolenie na pobyt stały, ponieważ ma zamiar zamieszkania w Polsce na stałe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nogaj Maria
Odpowiedzi udzielono: 6 lutego 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z Prawem dewizowym rezydentem jest m.in. "osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w kraju". Zgodnie z Kodeksem cywilnym "miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu".

Czy obcokrajowiec, który ma zezwolenie na pobyt czasowy (roczny) na terytorium Polski, może być traktowany jako rezydent, jeżeli oświadczy, że będzie się ubiegał o zezwolenie na pobyt stały, ponieważ ma zamiar zamieszkania w Polsce na stałe?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access