Czy obciążanie pracowników mandatami ma podstawy prawne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Agata
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik jest zatrudniony w firmie produkcyjnej zatrudniającej kilkaset osób w sąsiedztwie firm o podobnym charakterze. Skutkuje to częstym brakiem miejsc parkingowych w promieniu mniejszym niż 100-150m od wejścia do pracy. W zeszłym roku pracodawca wyremontował część parkingu leżącego na terenie firmy i poumieszczał tablice: niebieska karta dla dyrekcji, zielona karta dla administracji. By otrzymać jedną z dwóch kart upoważniających do parkingu w wyznaczonych strefach, należy zostać wybranym przez wyznaczonego dyrektora (na podstawie uznaniowej) Wprowadzenie powyższych zasad jeszcze bardziej utrudniło znalezienie wolnego miejsca parkingowego pracownikom nieposiadającym karty. Pracodawca osobom które parkują na miejscach zarezerwowanych dla zielonej lub niebieskiej karty a nie posiadają kart daje mandaty (karę) w wysokości 75 zł. Czy wolno zgodnie z prawem wprowadzać takie podziały? Czy mieści się to w granicach definicji słowa "dyskryminacja"? Czy obciążanie pracowników mandatami za wyżej opisane zdarzenia ma podstawy prawne?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access