Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma zajmuje się administrowaniem zasobów mieszkaniowych. Jednym z obowiązków spoczywających na administratorze jest rozliczanie mediów. W przypadku samego rozliczania problem z VAT nie występuje, ponieważ dostawcy ciepła i wody maja zawarte umowy ze wspólnotą mieszkaniową i wystawiają miesięczne faktury. Administrator jedynie rozdziela koszty w kwotach brutto proporcjonalnie do powierzchni w przypadku ciepła i proporcjonalnie do zużycia w przypadku wody. Jednak największe przedsiębiorstwo w naszym mieście, które rozlicza blisko 200 wspólnot mieszkaniowych stosuje inną praktykę, która jest bardzo korzystna z ekonomicznego punktu widzenia. My mamy jednak pewne wątpliwości, czy taka praktyka jest dopuszczalna z podatkowego punktu widzenia. Spółka XXX ma zawarte umowy z dostawcami mediów. Mimo jednej umowy, spółka otrzymuje odrębną fakturę dla każdej wspólnoty. Stronami na fakturze jest dostawca np. PEC i PGM jako odbiorca. Nazwa usługi to np. dostawa ciepła do bloku X. Cena sprzedaży zawiera podatek VAT. Kwota brutto z faktury dzielona jest na mieszkańców, którzy pokrywają te koszty na podstawie "not obciążeniowych". Spółka XXX otrzymuje tym samym zapłatę pełnej kwoty brutto, a VAT odlicza praktycznie w całości.

Czy obciążanie klienta (mieszkańca) opłatą za media może odbywać się jedynie notą, bez faktury, czy paragonu (w przypadku wystawienia faktury czy paragonu korzyść podatkowa nie występuje)?

Czy w przypadku powyższego działania, które zapewnia nam korzyść w wysokości naliczonego na fakturach podatku VAT, możemy mówić o refakturowaniu, mimo że ostatecznie kupujemy ciepło i wodę i odsprzedajemy wspólnotom mieszkaniowym?

Co prawda kwota zakupu brutto i kwota uzyskana ze sprzedaży mieszkańcom są takie same, ale VAT zostaje u administratora.

Czy dopuszczalne jest stosowanie rozwiązania mieszanego, tj. faktura VAT dla firm i nota obciążeniowa dla odbiorców indywidualnych bez VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?