Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Król Lidia
Odpowiedzi udzielono: 27 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy o zatwierdzenie projektu robót geologicznych może wystąpić podmiot niebędący właścicielem ani użytkownikiem wieczystym działki, na której planowane są roboty geologiczne, biorąc pod uwagę art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981, z późn. zm.) - dalej pr. geol.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?