Czy o zasiłek pielęgnacyjny może wnioskować osoba częściowo ubezwłasnowolniona, czy też w jej imieniu kurator ustanowiony przez sąd?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 1 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy o zasiłek pielęgnacyjny może wnioskować osoba częściowo ubezwłasnowolniona, czy też w jej imieniu kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej ustanowiony przez Sąd?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX