Czy o wydaniu postanowienia przez organ uzgadniający strony powinny być zawiadomione poprzez obwieszczenie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 23 września 2023 r.
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 6 kwietnia 2023 r.

PYTANIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – dalej u.p.z.p., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Czy o wydaniu postanowienia przez organ uzgadniający (art. 53 ust. 4 u.p.z.p.) strony również powinny być zawiadomione poprzez obwieszczenie?

A jeśli tak, to kto powinien to zrobić?

Organ wydający postanowienie, czy organ prowadzący postępowanie ulicp?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX