Czy o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej ZRID można wystąpić drogą elektroniczną? - OpenLEX

Czy o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej ZRID można wystąpić drogą elektroniczną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 26 maja 2022 r.
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 16 grudnia 2021 r.

PYTANIE

Czy o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej ZRID w trybie ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) - dalej u.z.r.i.d. można wystąpić drogą elektroniczną, jak to reguluje ustawa z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) – dalej pr. bud. i ustawa z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) – dalej k.p.a.?

W treści u.z.r.i.d. takiego odnośnika nie ma, że wniosek można złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej. Do tej pory wnioskodawcy składali wnioski tylko i wyłącznie w wersji papierowej, a po 1.07.2021 r. pr. bud. reguluje możliwość składania wniosków również droga elektroniczną, ale u.z.r.i.d. takiej regulacji nie posiada.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX