Czy o wprowadzeniu kontroli trzeźwości muszą zostać poinformowani wszyscy pracownicy bez względu na to, czy są w grupie objętej tą procedurą?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z dniem 17.05.2023 r. wprowadzamy aneks do regulaminu pracy, który ma obowiązywać od 1.06.2023 r. dotyczący kontroli trzeźwości. Kontrola trzeźwości dotyczyć będzie tylko pracowników fizycznych i kierowców samochodów ciężarowych.

Czy pozostali pracownicy np. biurowi, handlowcy, również muszą podpisać informację o poniższej treści?

"Ja, niżej podpisany, zatrudniony w przedsiębiorstwie X: potwierdzam, iż:

• zostałem zapoznany z ANEKSEM DO REGULAMINU PRACY obowiązującym od dnia 01.06.2023 r.

• zostałem poinformowany o zasadach i sposobie przeprowadzania kontroli trzeźwości".

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX