Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor posiada dwie działki o wymiarach 13,5 m x 67,5 m oraz 3 m x 67,5 m, pochodzące z podzielenia jednej większej działki. Podział miał miejsce w latach 70. Obie działki węższymi bokami są umiejscowione przy drodze publicznej. Na jednej działce jest umiejscowiony dom jednorodzinny wraz z innymi zabudowaniami gospodarczymi i ogrodzeniem. Dom został wybudowany w latach 80 zgodnie z obowiązującymi ówcześnie przepisami. Ściana domu z oknami jest umiejscowiona równolegle w odległości około 3,5 m od krawędzi działki, łączącej obie nieruchomości. Druga działka od momentu powstania jest w wykorzystywana wyłącznie jako droga dojazdowa do działki znajdującej się dalej (za nieruchomościami Inwestora) od drogi publicznej i wykorzystywana wyłącznie przez właścicieli tamtej nieruchomości. Inwestor ma zamiar zbyć działkę stanowiącą drogę na rzecz właścicieli nieruchomości znajdującej się dalej od drogi publicznej. Okoliczna zabudowa jest zabudową jednorodzinną, brak jest mpzp.

Czy w przypadku zbycia działki stanowiącej ww. drogę dojazdową istnieje ryzyko, iż w związku z niezachowaniem odległości 4 m od ściany z oknem do granicy działki, inwestor będzie zmuszony do zamurowania okien znajdujących się w jego budynku?

Czy powyższy wymóg może być wyłączony w drodze umowy zawartej pomiędzy inwestorem, a nabywcą nieruchomości?

Czy o tym, że dana działka jest działką drogową w myśl § 12 ust. 10 r.w.t. przemawia jej faktyczne wykorzystanie czy spełnienie przez nią przepisów dotyczących dróg?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?