Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2008 r.

PYTANIE

Czy o momencie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu (potrącenia) wynagrodzeń oraz narzutów na wynagrodzenia (ZUS) pracowników, decyduje tylko i wyłącznie art. 23 ust. 1 pkt 55 i 55a, czy też rozróżnienie czy są to koszty bezpośrednie czy pośrednie oraz fakt powiązania kosztu bezpośredniego z konkretnym przychodem?

Czy wynagrodzenia pracowników "produkcyjnych" należy zaliczyć do kosztów bezpośrednich czy pośrednich?

Przy czym należy mieć na uwadze fakt, że część z nich ma podpisaną umowę na czas nieokreślony, a więc wynagrodzenia nie da się przypisać do konkretnego przychodu (np. w okresie zimowym, gdy nie ma pracy). Pozostała część pracowników ma podpisaną umowę na okres 9 miesięcy, ale w tym okresie wykonują prace, które są związane z kilkoma umowami o usługę budowlaną.

Jaki przepis prawa podatkowego uzależnia zaliczenie kosztów bezpośrednich do kosztów podatkowych dopiero w miesiącu powstania przychodu z tego tytułu, a nie w miesiącu poniesienia kosztu? Art. 22 ust. 5 u.p.d.o.f. mówi, że koszty należy potrącać w roku, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Jeżeli więc koszt bezpośredni został poniesiony w styczniu, a przychód osiągnięty dopiero w grudniu, to dlaczego tego kosztu nie możemy potrącić w styczniu, jeżeli nie jest to sprzeczne z powyższym artykułem, przecież zamyka się to w obrębie jednego roku podatkowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?