Czy numery kart SIM, które użytkuje urząd na podstawie umów telekomunikacyjnych zawartych z operatorem, stanowią informację... - OpenLEX

Czy numery kart SIM, które użytkuje urząd na podstawie umów telekomunikacyjnych zawartych z operatorem, stanowią informację publiczną i są objęte tajemnicą telekomunikacyjną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 17 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie kart SIM telefonii komórkowej, opisanej poniżej: czy bezpieczne jest publikowanie numerów SIM w Biuletynie Informacji Publicznej?

Mam tutaj na myśli numery SIM kart, które użytkuje urząd na podstawie umów telekomunikacyjnych zawartych z operatorem Orange Polska. Karty SIM, o których mowa są wykorzystywane w jednostce w następujący sposób: - wykonywanie i odbieranie połączeń głosowych, SMS, użytkowanie internetu przez pracowników, - odbieranie wiadomości SMS z kodami, przez uprawnionych pracowników, w celu realizacji operacji bankowych w bankowości elektronicznej, - obsługa alarmów (m.in. powiadamianie głosowe i SMS o naruszeniu systemu bezpieczeństwa danego obiektu; przeciwdziała kradzieży), - obsługa systemów automatyki (monitoring sieci kanalizacyjnej gminy za pomocą SMS; przeciwdziała m.in. zalaniu mieszkańców ściekami i awariom pomp.). Jeśli publikacja numerów SIM w BIP urzędu nie jest bezpieczna, proszę opisać jakie zagrożenia niesie ze sobą taka publikacja oraz proszę opisać potencjalne zagrożenia jakie mogą wyniknąć z ujawnienia tych numerów SIM w BIP. W ewentualnym opisie zagrożenia proszę uwzględnić numer IMSI, którego część prawdopodobnie stanowi część numeru SIM karty. Proszę się ustosunkować do tzw. IMSI catchera oraz wyrabiania duplikatów kart SIM przez osoby do tego nieuprawnione, a które posiadają dostęp do poniższych informacji: - nazwa jednostki, - adres, - NIP, - REGON, - imię i nazwisko reprezentanta, - wykaz umów telekomunikacyjnych (zawiera: przedmiot umowy, nazwę wykonawcy usługi, termin zawarcia umowy, termin wygaśnięcia umowy, koszt miesięcznej opłaty abonamentowej). Informuję, że jesteśmy jednostką administracji publicznej i na stronie internetowej urzędu widnieją już wyżej wymienione dane.

Czy numery kart SIM są objęte tajemnicą telekomunikacyjną?

Czy numery kart SIM są informacją publiczną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?