Czy nowy wykonawca wyłoniony w przetargu na usługi żywienia pacjentów w szpitalu może przejąć pracowników pierwotnie... - OpenLEX

Czy nowy wykonawca wyłoniony w przetargu na usługi żywienia pacjentów w szpitalu może przejąć pracowników pierwotnie zatrudnionych w szpitalu a potem przejętych przez pierwotnego wykonawcę tych usług?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sieńko Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 12 sierpnia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Szpital do 2003 r. posiadał swoją kuchnię i zatrudniał swoich pracowników przygotowujących posiłki hospitalizowanym pacjentom. W 2004 r. w trybie przetargu wydzielił usługę żywieniową zewnętrznej firmie. Firma, która wygrała przetarg, zgodnie z warunkami ogłoszonymi w postępowaniu przetargowym, przejęła pracowników zatrudnionych w kuchni szpitala w trybie art. 231 Kodeksu pracy, a w szpitalu zlikwidowano kuchnię jako odrębną komórkę organizacyjną. Współpraca w zakresie żywienia trwała 9 lat, a w odstępach 3 lat szpital ogłaszał kolejne przetargi, które wygrywała ta sama firma. Tylko w pierwszym postępowaniu przetargowym w warunkach była zamieszczona informacja o przejęciu pracowników kuchni. W kolejnych takiej informacji nie zamieszczano, gdyż szpital uważał, że osoby pracujące w byłej kuchni szpitala nie są już jego pracownikami, a z mocy prawa stroną w stosunkach pracy jest firma, która wygrała pierwszy przetarg i przejęła tych pracowników. Obecnie ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe, a po jego rozstrzygnięciu okazało się, że usługi w zakresie żywienia pacjentów szpitala świadczyć będzie inna firma niż dotychczasowa. Wobec powyższego firma, z którą kończymy współpracę oświadczyła, iż przekaże szpitalowi akta osobowe pracowników, gdyż jest on nadal pracodawcą pracowników przejętych przez nich w 2004 r. w trybie art. 231 Kodeksu pracy.

Czy w związku z zaistniałą sytuacją szpital ma obowiązek przyjąć do pracy tych pracowników?

Jeśli tak, to na jakich zasadach i jaką dokumentację pracowniczą należy sporządzić w zakresie stosunku pracy z powracającymi pracownikami?

Istnieje też chęć zatrudnienia tych pracowników przez firmę, która rozpocznie współpracę ze szpitalem.

Jakie są możliwości prawne zatrudnienia przez nową firmę tych pracowników i jakich formalności powinny dokonać między sobą szpital i dwie pozostałe firmy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX