Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 19 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka ogłosiła przetarg na wybudowanie sieci kanalizacyjnej. Wygrała go firma X i rozpoczęła budowę przedmiotowej sieci. Podczas jej budowy napotkała na kolizję z wodociągiem. Spółka nasza zgodziła się aby firma X przebudowała istniejący wodociąg. W wyniku tego powstał nowy wodociąg, a firma X wystawiła na naszą firmę fakturę za położenie nowego wodociągu. Nasza firma zgodziła się ponieść koszty tego wodociągu, ponieważ umowa z firmą X na budowę kanalizacji była umową ryczałtową i nie przewidywała tego typu kolizji.

Czy nowy wodociąg powinien zostać uznany za odrębny środek trwały i amortyzowany osobno, czy też z uwagi na to, że jego przebudowa była związana bezpośrednio z budową kanalizacji, koszt jego przebudowy powinien powiększyć wartość środka trwałego jakim będzie po wybudowaniu sieć kanalizacyjna?

W wyniku demontażu starej sieci wodociągowej firma X zwróciła nam materiały, z których była wybudowana stara sieć. Niektóre z nich będą się jeszcze nadawały do ponownego wykorzystania, a niektóre nie.

Jak powinno się zaksięgować te materiały?

Czy powinny one być zaksięgowane w realizowane zadanie?

Jeśli tak, to czy całą wartość zwróconych materiałów, czy tylko te, które będą ponownie wykorzystane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?