Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 3 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z pracownikiem zatrudnionym od 15.03.2019 r. rozwiązana zostanie umowa o pracę z dniem 30.09.2019 r. Z przedstawionego przez pracownika świadectwa pracy wynikało, że w poprzednim zakładzie pracy zatrudniony był do dnia 14.03.2019 r. i korzystał z urlopu wychowawczego do dnia 13.03.2019 r. W świadectwie pracy odnośnie wykorzystanego urlopu wypoczynkowego poprzedni pracodawca wpisał – 0. Nie ma także adnotacji o ewentualnej wypłacie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. W trakcie trwającego u obecnego pracodawcy zatrudnienia, pracownik przedłożył sprostowane świadectwo, w którym zmianie uległa tylko data udzielonego urlopu wychowawczego tj. zmieniono datę korzystania z tego urlopu do dnia rozwiązania stosunku pracy – 14.03.2019 r. Adnotacje o udzielonym urlopie wypoczynkowym nie uległy zmianie. Wymiar urlopu pracownika to – 26 dni. Obecny pracodawca wyliczył należy urlop za miesiące od kwietnia do 30.09.2019 r. – tj. 13 dni.

Czy w przypadku przedłożonego sprostowanego świadectwa pracy obecny pracodawca winien także udzielić urlopu za okres od dnia rozpoczęcia pracy tj. od 15.03.2019 r. ?

Czy pracodawca za okres pracy od dnia 15.03.2019 r. do 30.09.2019 r. winien udzielić pracownikowi urlopu w wymiarze 16 dni?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację