Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 18 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2018 r.

PYTANIE

Inwestor budowy sieci kanalizacji, na którą wymagane było pozwolenie na budowę, zrealizował tylko cżęść inwestycji objętej pozwoleniem. W celu dokończenia budowy decyzja o pozwoleniu na budowę została przepisana na nowego Inwestora, w zakresie, który pozostał do wykonania. Przeniesienie jest integralną częścią wydanej pierwotnie decyzji. Budowa została przerwana na mniej niż 3 lata, a opis przebiegu robót jest kontynuowany w dotychczasowym dzienniku budowy.

Rozumiem, że nowy inwestor, kontynuując trwającą inwestycję objętą jednym pozwoleniem na budowę, nie ma obowiązku informować PINB o rozpoczęciu robót budowlanych odnośnie przepisanego na nowego inwestora zakresu?

Czy po zakończeniu robót objętych przepisanym pozwoleniem nowy inwestor, składając zawiadomienie o zakończeniu budowy, ma obowiązek udokumentować roboty wykonane przez wcześniejszego inwestora?

Zaznaczam, że poprzedni inwestor nie wystąpił o pozwolenie na użytkowanie części inwestycji, którą zrealizował.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?