Czy nowy dyrektor ma obowiązek podpisać protokół pomimo wykazanych niedoborów do końca roku obrotowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 21 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z dniem 1.09.2020 r. zmienił się dyrektor szkoły. W związku z powyższym organ prowadzący w drodze uchwały zlecił przeprowadzenie inwentaryzacji do dnia 31.08.2020 r. Inwentaryzacja nie zakończyła się w terminie. Dyrektor przejmujący nie podpisał protokołu z powodu braków na kwotę ponad 23 tysiące zł. Z dniem 31.08.2020 r. organ prowadzący powinien odebrać protokoły i rozliczyć, a następnie przekazać nowemu dyrektorowi.

Czy nowy dyrektor ma obowiązek podpisać protokół pomimo wykazanych niedoborów zgodnie z art. 27 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217) do końca roku obrotowego?

16.12.2020 r. skończyła się inwentaryzacja. Kto ją powinien rozliczyć?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access