Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 15 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w świetle ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś. - nowo zbudowana lub przebudowana instalacja może być oddana do użytkowania (w rozumieniu tej ustawy), jeżeli przed zakończeniem jej rozruchu nie uzyskano wyników pomiarów wielkości emisji z tej instalacji, które potwierdziłyby dotrzymywanie przez nią wymaganych standardów emisyjnych?

Pomiary wykonane do zakończenia rozruchu wskazywały na niedotrzymywanie wymaganych standardów emisyjnych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?