Czy nowe PZP przewiduje instytucję powiadamiania zamawiającego przez wykonawców o niezgodnej z przepisami czynności? - OpenLEX

Czy nowe PZP przewiduje instytucję powiadamiania zamawiającego przez wykonawców o niezgodnej z przepisami czynności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy o unieważnieniu czynności odrzucenia zamawiający powinien oddzielnie zawiadomić wykonawcę zgłaszającego tę informację?

Zamawiający uznając rację wykonawcy o podjęciu czynności niezgodnej z ustawą - dokonał ponownego wyboru oferty w powiadomieniu informując, że unieważnił czynność odrzuceniu i dokonuje ponownego wyborowy oferty.

Czy to wystarczy, czy jednak konieczne jest oddzielne pismo informujące o unieważnieniu czynności odrzucenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?