Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dyrektor handlowy w spółce akcyjnej będący członkiem zarządu posiada umowę na korzystanie ze służbowego auta w celach prywatnych podpisaną przez radę nadzorczą. W myśl tej umowy partycypuje w kosztach użytkowania auta. Comiesięcznie rozlicza ilość przejechanych kilometrów dla celów prywatnych i zwraca koszty paliwa. Ubezpieczenie, koszty eksploatacji i inne koszty rozlicza raz na rok, również w stosunku do przejechanych kilometrów. W związku z nowelizacją ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. wartość przychodu dotycząca użytkowania auta służbowego do celów prywatnych w 2015 r. będzie ustalana ryczałtowo - wyniesie ona 250 zł (dla pojazdów o pojemności silnika do 1600 cm3) i 400 zł miesięcznie (dla pojazdów o wyższej pojemności).

Czy prawidłowym podatkowo będzie od stycznia 2015 r. jedynie potrącanie zryczałtowanego miesięcznego podatku od wykorzystywania pojazdu do celów prywatnych w wysokości odpowiednio 45 zł lub 72 zł (w zależności od pojemności silnika), a w przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca, 1/30 ww. kwot za każdy dzień użytkowania prywatnego?

Jeśli umowa nie będzie zakładać zwrotu kosztów paliwa i eksploatacji pojazdu, to czy koszty te mimo wszystko mogą być kosztami uzyskania przychodu?

W jaki sposób ewidencjonować takie koszty?

Czy potrzebna jest polityka samochodowa firmy i czy muszą być dwie polityki – jedna stworzona przez radę nadzorczą dla członków zarządu, druga stworzona przez zarząd dla pracowników?

Firma dla celów podatku VAT nie złożyła deklaracji VAT-26.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?