Czy nowe przepisy o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę cudzoziemcowi mają zastosowanie do wniosków złożonych przed 01.01.2018 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 28 stycznia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2018 r.

PYTANIE

W związku ze złożonym wnioskiem przed nowelizacją ustawy o cudzoziemcach, tj. we wrześniu 2017 r., o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemca oraz dołączoną opinią starosty, proszę o informację czy art. 117 pkt 2 lit. c) ustawy o cudzoziemcach, który traktuje o potwierdzeniu kwalifikacji zawodowych przez starostę, ma również zastosowanie do wniosków złożonych przed 01.01.2018 r.?

Czy art. 513 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach ma zastosowanie w powyższej sytuacji, zwalniając z obowiązku zawartego art.117 pkt 2 lit. c) z uwagi na stosowanie przepisów dotychczasowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX