Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 20 sierpnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Kryczka Sebastian
Odpowiedzi udzielono: 17 sierpnia 2018 r.

PYTANIE

Pracodawca aktualnie wykonuje pomiary czynnika: Pyły zawierające wolną (krystaliczną) krzemionkę od 2% do 50% - frakcja wdychalna - frakcja respirabilna. Po wejściu w życie nowego rozporządzenia ws. NDS planuje wykonywać pomiary czynnika: Węglik krzemu, niewłóknisty - frakcja wdychalna oraz zgodnie z uwagą nr 7 (obowiązuje jednoczesne oznaczanie stężeń frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej); Krzemionka krystaliczna - kwarc, krystobalit - frakcja respirabilna.

Czy takie działanie jest poprawne?

Jeśli tak, to czy w dniu wejścia nowego rozporządzenia ws. NDS pracodawca jest zobowiązany wykonać pomiary na wszystkich stanowiskach pod kątem nowego czynnika jakim jest kwarc, krystobalit?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?