Czy nowe pozwolenie na odprowadzenie ścieków deszczowych do morza powinien wydać marszałek, czy starosta?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 30 kwietnia 2015 r.

PYTANIE

Starosta w 2005 r. wydał pozwolenia wodnoprawne dla gminy miejskiej na odprowadzenie wód opadowych z ternu miasta wylotami do morza. W 2014 r. marszałek wydał pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, wymianę tych wylotów w pasie technicznym (większa średnica). Pozwolenie na szczególne korzystanie z wód kończy się pod koniec tego roku.

Czy biorąc pod uwagę art. 140 ust. 2 pkt 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod., że marszałek wydaje wszystkie pozwolenia, o których mowa w art. 122 pr. wod., wymagane dla przedsięwzięcia, jeżeli jest organem właściwym do wydania jednego z tych pozwoleń, nowe pozwolenie na szczególne korzystanie z wód - odprowadzenie ścieków deszczowych do morza - powinien wydać marszałek, czy - tak jak wcześniej - starosta?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX