Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 19 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma wystąpiła z wnioskiem o zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Do wniosku załączyła decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzję o warunkach zabudowy wydane dla firmy, która wcześniej prowadziła podobną działalność (dotyczy tej samej działki). Przetwarzanie odpadów firmy, która już zakończyła działalność, polegało na sortowaniu tych odpadów, rozdrabnianiu złomu, zagęszczaniu papieru i tworzyw sztucznych w maszynie - jako proces odzysku R12. Natomiast obecna firma będzie prowadziła proces odzysku R12 jako ręczne sortowanie, a później towar będzie przekazywany do dalszego odzysku jako R4 w instalacji mobilnej, tj. linii technologicznej do separacji odpadów i odzysku metali.

Czy nowa firma może wykorzystać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzję o warunkach zabudowy wydane dla innej firmy, mimo iż zmienią się procesy odzysku, a część odpadów będzie innych?

Czy organ powinien wezwać wnioskodawcę do przedłożenia nowych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i o warunkach zabudowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?