Czy notariusz może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wynajmu? - OpenLEX

Czy notariusz może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wynajmu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 14 marca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Notariusz zamierza nabyć lokal użytkowy. Przedmiotowy lokal będzie wynajmowany firmie handlowej.

Czy notariusz może prowadzić inną działalność gospodarczą niż usługi notarialne?

Jeżeli tak, to czy ten najem może być opodatkowany 19% podatkiem dochodowym?

Notariusz obecnie na podstawie księgi przychodów i rozchodów opłaca 19% podatek dochodowy. Jeżeli notariusz nie może prowadzić innej działalności gospodarczej to lokal użytkowy może być nabyty na jej imię i nazwisko.

Jakiemu opodatkowaniu w podatku dochodowym będzie wówczas podlegał przychód z najmu tego lokalu?

Nadmieniam, że prywatnie notariusz uzyskuje przychód z najmu lokali mieszkalnych i opłaca zryczałtowany podatek dochodowy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX