Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 20 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma podpisała w 2017 r. umowę przedwstępną na kupno mieszkania i wpłaciła zaliczkę na poczet kupna które miało zostać sfinalizowane w 09.2018 r. w kwocie 150 tys zł. Do końca października nie udało się sfinalizować umowy kupna, notarialnie umowa została rozwiązana a nabywca wystawił notę w celu odzyskania odsetek od wpłaconej kwoty (w umowie przedwstępnej nie było zapisów dotyczących sankcji związanych z niewywiązaniem się z umowy).

Czy ww. nota (kwota odsetek wg nas) korzysta ze zwolnienia z VAT i powinna być wykazana w deklaracji VAT-7?

W którym miesiącu - zapłaty czy naliczenia?

Czy dla zastosowania zwolnienia z VAT istotne jest to, że nabywca nie ma usług finansowych wpisanych w KRS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?