Czy niezwrócony wkład z likwidowanej spółki może stanowić koszt podatkowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 4 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. "A" w 2017 r. zawiązała z innym podmiotem spółkę komandytową "B". Spółka "A" była komplementariuszem i jako komplementariusz wniosła wkład pieniężny do spółki "B" w wysokości 40.000 zł. W 2021 r. spółka "B" została zlikwidowana i nie było środków na zwrot wniesionego wkładu do spółki "A".

Czy niezwrócony wkład będzie kosztem podatkowym?

Jeżeli tak, to kiedy i w jakiej wysokości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX