Czy niezwrócenie kontrahentowi nadpłaty, wynikającej z różnicy pomiędzy proformą a fakturą ostateczną, należy zafakturować na koniec miesiąca jak zaliczkę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kontrahent dokonał przedpłaty na podstawie proformy np. za 100 VAT zł. W tym samym miesiącu, co otrzymana przedpłata wysłano towar i wystawiono normalną fakturę VAT, opiewającą na mniejszą kwotę np. 90 VAT.

Czy jeżeli nie zwróciliśmy kontrahentowi nadpłaty, wynikającej z różnicy pomiędzy proformą a fakturą ostateczną, to czy musimy ją zafakturować na koniec miesiąca jak zaliczkę?

Jeżeli na fakturze określa się tylko miesiąc sprzedaży to fakturę można wystawić do 7 następnego miesiąca?

Czy istnieje konieczność wystawiania takiej faktury na zaliczkę w następnym miesiącu tj. 7 listopada?

Czy w ww. sytuacji, jeżeli nadpłata powstała np. w październiku, fakturę na mniejszą kwotę niż proforma wystawiono także w październiku, fakturę zaliczkową należało wystawić 7 listopada - ale w listopadzie wystawiono, wysłano i zafakturowano normalną fakturą VAT (nie zaliczką) towar na brakującą ilość, wynikającą z nadpłaty z poprzedniego miesiąca?

Czy faktura zaliczka musi zawierać określenie "faktura zaliczka VAT"?

Jak rozróżnić zaliczkę od nadpłaty na ww. przykładzie?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access