Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Składowisko odpadów zostało zamknięte decyzją starosty w 2004 r. Decyzja nie została jednak zrealizowana, tzn. prace wymienione w harmonogramie nie zostały zrealizowane.

Czy decyzję można zmienić w zakresie harmonogramu, czy należy wydać nową decyzję na zamknięcie składowiska?

Decyzja z 2004 r. została wydana dla gminy, która była zarządzającym składowiskiem.

Kto powinien wystąpić z wnioskiem o zmianę decyzji lub o wydanie nowej: gmina czy podmiot niebędący jednostką sektora finansów publicznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?