Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 16 czerwca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku, gdy zakładowe organizacje związkowe nie złożą pracodawcy informacji, o której mowa w art. 25 ust 1 pkt 2 u.z.z., pracodawca - podmiot leczniczy SP ZOZ ma obowiązek zawrzeć z tymi organizacjami związkowymi porozumienie, o którym mowa w u.s.u.n.w.?

Jeżeli nie, czy powinien takie porozumienie zawrzeć z przedstawicielem pracowników?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?