Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 12 czerwca 2017 r.

PYTANIE

W 2003 r. zostało wydane pozwolenie wodnoprawne dla potrzeb małej elektrowni wodnej m in. na piętrzenie wody w rzece. W warunkach pozwolenia znalazł się zapis: opracowania i przedłożenia organowi celem zatwierdzenia instrukcji gospodarowania wodą, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia określającego zakres w.w instrukcji. W 2005 r. nastąpiła zmiana ustawy z 18.07.2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod., która wyeliminowała możliwość zatwierdzenia instrukcji w odrębnej decyzji. Obiekt do chwili obecnej nie ma zatwierdzonej instrukcji. Czy brak zatwierdzenia instrukcji gospodarowania wodą może być podstawą cofnięcia pozwolenia? Artykuł 133 pr. wod. pozwala nałożyć obowiązek opracowania instrukcji gospodarowania wodą. W jaki sposób należy zatwierdzić instrukcję gospodarowania wodą po sporządzeniu? Jak należy rozumieć sformułowanie w art. 133 pr. wod. "zmiana sposobu użytkowania wód w regionie"? Czy co do zasady obiekty mające pozwolenia wydane przed 2005 r. (dopiero wtedy wprowadzono obowiązek dołączenia do wniosku o pozwolenie instrukcji), w odniesieniu do których nie stwierdzono przesłanek z art. 133 pr. wod., mają obowiązek zatwierdzić instrukcję?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?