Czy niezarejestrowanie zakupionego znaku towarowego może upoważniać organ podatkowy do stwierdzenia fikcyjności transakcji zakupu? - OpenLEX

Czy niezarejestrowanie zakupionego znaku towarowego może upoważniać organ podatkowy do stwierdzenia fikcyjności transakcji zakupu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 28 listopada 2019 r.
Autor odpowiedzi: Zaniewicz Edyta
Odpowiedzi udzielono: 5 sierpnia 2019 r.

PYTANIE

W związku z realizacją projektów unijnych spółka nabyła prawa do znaków towarowych za kilkadziesiąt tysięcy zł, co zostało udokumentowane fakturami VAT. W toku kontroli podatkowej organ uznał, że nieracjonalnym działaniem jest nabycie praw do ww. znaków o tak znacznej wartości i jednocześnie niezarejestrowanie ich w Urzędzie Patentowym. Zdaniem organu, skoro znaki towarowe nie zostały przez spółkę zarejestrowane i w związku z tym nie były prawnie chronione, to takie transakcje nie miały ekonomicznego sensu. Za podobnie nieracjonalne działanie uznano zakup znaku, któremu wcześniej odmówiono prawa rejestracji. Nabyte znaki towarowe bezspornie miały i mają wymierną wartość ekonomiczną. Nazwy z tych znaków znane są od wielu lat na rynku branżowym, również poza Polską w co najmniej 2 krajach. Spółka planowała ponowne zarejestrowanie tych znaków, co jednak nie miało miejsca w kontrolowanym okresie.

Czy w tej sytuacji organ podatkowy był uprawniony do stwierdzenia fikcyjności takich transakcji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX