Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 9 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka X sprzedała nieruchomość w 09.2019. Na podstawie aktu notarialnego określono mechanizm rozliczenia zaliczek na opłaty eksploatacyjne. Spółka X zafakturowała najemców zaliczkami za okres od początku 2019 roku do dnia sprzedaży nieruchomości. W akcie notarialnym zapisano, że spółka przygotuje w ciągu 60 dni od dnia sprzedaży (24.09.2019) - dnia zbycia nieruchomości - uzgodnienie kont, z którego będzie wynikać rozliczenie opłat eksploatacyjnych - informacje czy kwota faktycznych kosztów przekracza pobrane zaliczki czy jest niższa. Nabywca nieruchomości ma 10 dni roboczych na zgłoszenie uwag do rozliczenia. Uzgodnienie do którego Kupujący nieruchomość nie zgłosi żadnych uwag w tym terminie, lub w którym Spółka zasadnie odmówi uwzględnienia jakichkolwiek uwag lub w którym uwzględni uwagi będzie uznane za ostateczne i wiążące. W terminie 10 dni roboczych od momentu kiedy uzgodnienie stało sie ostateczne zostanie dokonana płatność w zależności od wyniku rozliczenia. W wyniku rozliczenia spółka X wystawiła na Kupującego fv jako rozliczenie zaliczek w 06/2020 roku.

Kiedy powstał przychód podatkowy z tego tytułu? Czy przychód podatkowy powstaje w momencie kiedy uzgodnienie stało się ostateczne czyli w ciągu 60 dni + 10 dni roboczych? Czy jeśli spółka przekroczyła terminy określone w akcie i uzgadniała finalną kwotę do 06/2020 to przychód podatkowy powstanie w 06/2020? Czy niezależnie od zapisów aktu notarialnego przychód podatkowy powstanie w dacie wystawienia faktury?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?