Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 24 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nasza spółka z.o.o. nie wypłaciła dywidendy za 2012 r. na skutek złożenia przez zarząd do sądu pozwu o uchylenie uchwały zwyczajnego zgromadzenia wspólników o przeznaczeniu wypracowanego zysku na wypłatę dywidendy. Zgodnie z postanowieniem sądu okręgowego spółce udzielono zabezpieczenia roszczenia o uchylenie uchwały ZZW poprzez zawieszenie wykonalności tej uchwały. Na skutek długotrwałego procesu sądowego ostateczny wyrok w sprawie zapadł we wrześniu 2018 r. Spółki przystąpi do wypłaty dywidendy. W przedmiotowej literaturze znaleźliśmy poglądy i opinie, że niewypłacenie w terminie dywidendy powoduje po stronie spółki powstanie przychodu z nieodpłatnego świadczenia. Przychód ten należy ustalić w wysokości odsetek, jakie spółka musiałaby zapłacić w warunkach rynkowych za pozyskanie kapitału odpowiadającego kwocie niewypłaconych dywidend, do czasu ich wypłat.

Czy na skutek wyżej opisanej przyczyny niewypłacenia dywidendy temat nieodpłatnego świadczenia dotyczy spółki?

Jeśli tak, to w jakim momencie i w jaki sposób należy rozpoznać ten przychód?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?