Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 19 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka zatrudnia pracowników przy pracach znajdujących się w wykazie prac w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych.

Czy należy naliczyć i odprowadzić składki na fundusz emerytur pomostowych w miesiącu, w którym pracownik ze względu na przestój określony w art. 81 k.p. przez kilka godzin w miesiącu nie wykonuje prac bezpośrednio przy ręcznej obróbce wykańczającej odlewy: usuwanie elementów układu wlewowego, ścinanie, szlifowanie powierzchni odlewów oraz ich malowanie na gorąco?

Czy należy naliczyć i odprowadzić składki na fundusz emerytur pomostowych za cały miesiąc w przypadku gdy pracownik jest nieobecny w pracy przez korzystanie przez kilka dni w miesiącu z urlopu wypoczynkowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?