Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietruszyńska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 17 grudnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inspektor PIP skierował do pracodawcy wystąpienie pokontrolne o przeszeregowanie pracowników, którzy uzyskali tytuł specjalisty pielęgniarstwa (bez zgody pracodawcy) na stanowisko specjalista pielęgniarka. W regulaminie wynagradzania pracowników jest zawarte, że: "zmiana wysokości wynagrodzenia zasadniczego może nastąpić w wyniku: (...) 4) istotnego podniesienia kwalifikacji zawodowych pracownika, z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy poprzez: a) uzyskanie tytułu specjalisty (...)". Inspektor nie wniósł zastrzeżeń co do treści regulaminu wynagradzania. Pracodawca jest w trudnej sytuacji finansowej.

Jak w tej sytuacji powinien prawidłowo postąpić pracodawca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?