Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 27 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W gminie działają dwa publiczne przedszkola: jedno prowadzone przez gminę i jedno prowadzone przez osobę prawną oraz jeden oddział przedszkolny w szkole podstawowej. Do gminnego przedszkola w czasie rekrutacji złożono 77 wniosków na 33 wolne miejsca (po uwzględnieniu złożonych przez rodziców oświadczeń o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko). Po przeprowadzonej rekrutacji przyjęto 33 dzieci. Do przedszkola nie zostało przyjętych 44 dzieci w wieku 5,4,3 lat oraz 2,5 roku. O nieprzyjęciu 44 dzieci biorących udział w rekrutacji poinformował dyrektor placówki burmistrza. W publicznym przedszkolu prowadzonym przez osobę prawną również nie ma wolnych miejsc, jedynie oddział przedszkolny w szkole podstawowej, która znajduje się w innej miejscowości niż ww. przedszkola dysponuje 6 miejscami. W gminie nie ma placówek niepublicznych. Najbliższe placówki przedszkolne (publiczne i niepubliczne) znajdują się na terenie sąsiedniej gminy (mieście oddalonym o 7 km). Co w takiej sytuacji ma zrobić burmistrz? Wszystkim rodzicom dzieci nieprzyjętych ma wskazać na piśmie oddział przedszkolny? Czy może wskazać rodzicom placówki w innej gminie (mieście)? Czy niewskazanie rodzicom wolnych miejsc np. w oddziale przedszkolnym może spowodować obniżenie przyznanej dotacji przedszkolnej (tj. pomniejszenie jej o kwotę przewidzianą na 44 dzieci)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?