Czy niewniesione wbrew uchwale walnego zgromadzenia przez wspólników dopłaty powodują powstanie skutków podatkowych w CIT? - OpenLEX

Czy niewniesione wbrew uchwale walnego zgromadzenia przez wspólników dopłaty powodują powstanie skutków podatkowych w CIT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. miała za 2009 r. wynik finansowy - 50.000 zł. Na walnym zgromadzeniu wspólnicy uchwali, że pokryją tę stratę z własnych środków pieniężnych. Stratę przeksięgowano na należności od wspólników. Do dzisiaj nie płacili tych należności. Należności te spiszemy w pozostałe koszty operacyjne jako przeterminowane.

Czy ma to dla nas jakieś konsekwencje w podatku dochodowym dla spółki i wspólników?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?