Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 15 marca 2010 r.

PYTANIE

Przedsiębiorstwo wycenia wyroby gotowe według planowanych kosztów (ceny ewidencyjne). Zgodnie z przyjętymi w spółce zasadami rachunkowości dopuszcza się na dzień bilansowy wycenę wyrobów po planowanym koszcie wytworzenia skorygowanym o przypadające odchylenia, o ile odchylenia te między rzeczywistymi a planowanymi kosztami wytworzenia nie przekraczają 5%. Na 31 grudnia wskaźnik odchyleń przekraczał 5%, wobec czego spółka doprowadziła wartość stanu końcowego wyrobów gotowych do wysokości rzeczywistego kosztu wytworzenia.

Czy wyksięgowanie różnicy pomiędzy tak ustalonym odchyleniem a odchyleniem figurującym na koncie 620 - odchylenia od cen ewidencyjnych na konta 701 - koszt sprzedanych produktów, stanowi koszt uzyskania przychodu na dzień 31 grudnia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?