Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietruszyńska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 17 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca planuje rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, z powodu ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych (10 dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy). W związku z niestawieniem się pracownika (sprzedawcy) w pracy firma poniosła straty (wyroby przeznaczone do sprzedaży uległy przeterminowaniu).

Czy jest możliwość, by zwolnić pracownika dyscyplinarnie oraz ukarać karą finansową za starty jakie poniosła firma, które spowodowane były niestawieniem się pracownika w pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?