Czy nieterminowe złożenie sprawozdania o stanie należności i zobowiązań zagranicznych stanowi czyn zabroniony w rozumieniu... - OpenLEX

Czy nieterminowe złożenie sprawozdania o stanie należności i zobowiązań zagranicznych stanowi czyn zabroniony w rozumieniu przepisów karnych skarbowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 11 czerwca 2012 r.

PYTANIE

Na podstawie przepisów dewizowych (rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu, zakresu i terminów wykonywania przez rezydentów dokonujących obrotu dewizowego oraz przedsiębiorców wykonujących działalność kantorową obowiązku przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej) spółka po powstaniu stanu należności i zobowiązań zagranicznych w wysokości ponad 400.000 zł, miała obowiązek złożenia sprawozdania w tym zakresie.

Z powodu spiętrzenia się prac związanych z badaniem bilansu oraz zaistnieniem skomplikowanych sytuacji w bieżącej działalności spółki przeoczono obowiązek złożenia tego sprawozdania. Sprawozdania zostało złożone z miesięcznym opóźnieniem.

W czasie kontroli pracowników NBP, stwierdzone zostało niedopełnienie obowiązku polegające na nieterminowym złożeniu tego sprawozdania. Poprawność sprawozdania nie była kwestionowana tzn. stwierdzono, że jest sporządzone prawidłowo i dane zawarte w nim są zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.

Czy niedopełnienie obowiązków polegające na nieterminowym złożeniu sprawozdania stanowi czyn zabroniony w rozumieniu przepisów karnych skarbowych?

Czy możliwe jest skorzystanie z instytucji czynnego żalu w trakcie trwania kontroli pracowników NBP? Czy też stwierdzenie niedopełnienia obowiązków przez NBP w zakresie nieterminowości złożenia sprawozdania w trakcie trwającej kontroli jest równoznaczne z posiadaniem udokumentowanej wiadomości przez organ ścigania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?